Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

Kύμα φυγής λόγω χαμηλής φορολόγησης

Kύμα φυγής λόγω χαμηλής φορολόγησης
Ο βασικός λόγος μετανάστευσης των ελληνικών επιχειρήσεων – εκτός της οικονομικής κρίσης της Ελλάδας – είναι οι χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές.
Κορυφώνεται το κύμα μετανάστευσης των ελληνικών εταιριών στη γειτονική Βουλγαρία, καθώς το 2013 ακόμη 3.000 επιχειρήσεις καταχωρήθηκαν στη χώρα.
Ὀπως προκύπτει από τα στοιχεία του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια, ο αριθμός των ελληνικών επιχειρήσεων στη Βουλγαρία ανέρχεται στις 9.000, ενώ το 2012 ο αριθμός τους κυμαινόταν στις 6.000.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι περισσότερες από τις εταιρείες με ελληνική συμμετοχή (περισσότερες από 3.100 ή το 34,44% του συνόλου των επιχειρήσεων με ελληνική συμμετοχή στη Βουλγαρία) είναι εγκατεστημένες στη Σόφια.
Ακόμη, περίπου 3.400 εταιρείες (το 37,7% του συνόλου) με ελληνική συμμετοχή είναι εγκατεστημένες σε 3 πόλεις πλησίον των ελληνικών συνόρων: α) Στο Πετρίτσι 1.800 εταιρείες (20% του συνόλου), β) στο Μπλαγκόεβγκραντ περίπου 760 εταιρείες (8,44% του συνόλου) και γ) στο Σαντάνσκι περισσότερες από 800 εταιρείες (περίπου 8,88%).
Η Φιλιππούπολη συγκεντρώνει 600 επιχειρήσεις με ελληνική συμμετοχή (περίπου 6,66 % επί του συνόλου).
Οι τομείς όπου δραστηριοποιούνται οι ελληνικών συμφερόντων επιχειρήσεις είναι ο τραπεζικός, οι τηλεπικοινωνίες, η πληροφορική, ο κατασκευαστικός, η παραγωγή και εμπορία δομικών υλικών, η παροχή υπηρεσιών υγείας, η παροχή νομικών – φοροτεχνικών και λογιστικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, η εμπορία πετρελαιοειδών, η παραγωγή – μεταποίηση και εμπορία ειδών διατροφής, ένδυσης – υπόδησης και ευρείας κατανάλωσης, η εστίαση, το εισαγωγικό εμπόριο και άλλα.
Ο βασικός λόγος μετανάστευσης των ελληνικών επιχειρήσεων –εκτός της οικονομικής κρίσης της Ελλάδας –είναι οι χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές, το φθηνό εργατικό δυναμικό και η φθηνή γη για αγορά ή ενοικίαση. Πρόκειται, άλλωστε, για χώρα με κατά κεφαλήν ΑΕΠ μόλις 9.300 ευρώ και μισθούς των 300 – 400 ευρώ.
«Ο αυξανόμενος αριθμός των ελληνικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ή μεταφέρουν απλώς δραστηριότητες στη Βουλγαρία οφείλεται στην ενιαία φορολόγηση του 10% για εισοδήματα και μερίσματα και στην απλοποίηση των διαδικασιών για την ίδρυση επιχειρήσεων», αναφέρουν παράγοντες της αγοράς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου