Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

Kύμα φυγής λόγω χαμηλής φορολόγησης

Kύμα φυγής λόγω χαμηλής φορολόγησης
Ο βασικός λόγος μετανάστευσης των ελληνικών επιχειρήσεων – εκτός της οικονομικής κρίσης της Ελλάδας – είναι οι χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές.
Κορυφώνεται το κύμα μετανάστευσης των ελληνικών εταιριών στη γειτονική Βουλγαρία, καθώς το 2013 ακόμη 3.000 επιχειρήσεις καταχωρήθηκαν στη χώρα.
Ὀπως προκύπτει από τα στοιχεία του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια, ο αριθμός των ελληνικών επιχειρήσεων στη Βουλγαρία ανέρχεται στις 9.000, ενώ το 2012 ο αριθμός τους κυμαινόταν στις 6.000.