Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013

Καταδικάζουμε τη βία από όποια εφορία και αν προέρχεται!

Προσφάτως έχουμε μπερδέ­ψει τα πρόσωπα της βίας – με όλες αυτές τις θεωρίες των «άκρων» και των «ακραίων» του πολιτικού συστήματος που συντη­ρούν μια συζήτηση δίχως νόημα ψάχνο­ντας τάχα να ανακαλύψουν πόσες μορ­φές βίας υπάρχουν... 

Ε, λοιπόν, ναι! Η βία είναι μία – με πολλές ωστόσο διαβαθμισμένες εκδοχές.Θα παίξουμε λοι­πόν την κολοκυθιά σαν κοινωνία αστει­ευόμενοι στην ουσία πάνω σε προφανή και κραυγαλέα περιστατικά; Θα εγκα­λούμε σαν παιδιά του νηπιαγωγείου ο ένας τον άλλο να αποκηρύξει τη βία από όπου κι αν αυτή προέρχεται; Είναι πολι­τική αντιπαράθεση το αυτονόητο; Αυτό από μόνο του δεν συνιστά μια βία στη λογική μας, στην καθημαγμένη καθημερινότητά μας, ένα πρόσθετο βάρος στην ήδη απελπιστική και αδιέξοδη πραγμα­τικότητα; Μήπως δεν είναι βία – από όπου κι αν αυτή προέρχεται – η πολιτι­κή εκμετάλλευση της μιζέριας ενός ολο­κλήρου λαού;
 
Εν τέλει δεν είναι βία, αποτρόπαια και καταδικαστέα, ο παραλογισμός που κα­λείται να αντιμετωπίσει η συντριπτική πλειονότητα του λαού, καθώς εκατοντά­δες χιλιάδες συμπολιτών μας καλούνται να πληρώσουν τον ΦΑΠ του 2011, του 2012 και του 2013 ταυτόχρονα (!) από μια τσέπη που, αν δεν είναι άδεια - κυ­κλοφορούν ανάμεσά μας ενάμισι εκα­τομμύριο άνεργοι -, δεν περιέχει παρά τα αναγκαία για μια μίζερη επιβίωση στα όρια της εξαθλίωσης; Μελαγχολία, απα­ξίωση και κατάθλιψη είναι πλέον τα μό­νιμα συναισθήματα της καθημερινότη­τάς μας. Ταυτόχρονα, πρέπει κανείς να καταβάλει τις δόσεις του φόρου εισοδή­ματος, ενώ έχει μπροστά του (για να μη νιώθει άβολα...) να τρέχουν τα παντός είδους δάνεια, τέλη κυκλοφορίας... για τους άτυχους που εξακολουθούν να δι­αθέτουν αυτοκίνητο, και μια σειρά απει­λών για επιπλέον φόρους - τους όποι­ους καλούνται να πληρώσουν στις κατά τόπους εφορίες άνθρωποι με 500 ευρώ εισόδημα, δίχως ασφάλεια υγείας, δί­χως κανένα εργατικό δικαίωμα, δίχως στον ήλιο μοίρα!
 
Αυτού του είδους η βία τείνει να μονι­μοποιηθεί δίχως να υπάρχει ορατή στον ορίζοντα μια κάποια λύση... για εκεί­νους που καλούνται με τα πενηντάρικα και τα κατοστάρικα να ρεφάρουν τα δι­σεκατομμύρια που αντιστοιχούν στους κεφαλαιούχους - που «αδυνατούν», ως συνήθως, να πληρώσουν!...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου